Projecten

De afgelopen jaren heeft Kreuger in Kultuur een groot aantal projecten uitgevoerd. Een selectie hieruit:

Haarlemmermeermuseum De Cruquius gaat een nieuw paviljoen bouwen. Naast het historische gemaal verrijst in 2020 een paviljoen waarin het verhaal van de polder na de drooglegging te zien zal zijn. Een verhaal pioniers, niet alleen in het polderen, ook in de luchtvaart, in de woningbouw en in de landbouw en met water.

Kreuger in Kultuur is gevraagd de realisatie van de nieuwe expositie in dit paviljoen te begeleiden, zowel inhoudelijk als organisatorisch.


Tarakan

Het eiland Tarakan, ten oosten van Borneo - Indonesië, is voor de Tweede Wereldoorlog gefortificeerd om de daar aanwezige olie-installaties te beschermen. In het voorjaar van 1942 is tijdens de Japanse invasie van het eiland hard gevochten door het Nederlands-Indisch leger.

Het erfgoed van oorlog nog op het eiland te vinden, is in opdracht van het Ministerie van VWS geïnventariseerd en vastgelegd op Tarakan.nl

 

Kreuger in Kultuur heeft met filmer Fred Pelder, historicus Hans Bonke en interactive designer Derk Dumbar het project uitgevoerd en vorm gegeven.


Utrechtse Poort

Herbestemming - herinrichting Utrechtse Poort Naarden als VVV en Bezoekerscentrum Naarden.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de Rijksgebouwendienst.

 

Na de bouwkundige restauratie van de Poort heeft Kreuger in Kultuur met Dapper & Braaf vormgevers het VVV/Bezoekerscentrum ingericht. De organisatie is onderdeel van het Nederlands Vestingmuseum.


Nieuw Guinea expeditie 2019

Na een eerste expeditie naar Nieuw Guinea (Papua Province Rep. Indonesië) in 1999 heeft Kreuger in Kultuur in januari 2019 een tweede expeditie naar dit gebied uitgevoerd. Doel was het nareizen van een reddingsmissie uit 1944 en het mogelijk lokaliseren van een neergestort vliegtuig. In 2020 of 2021 zal een derde expeditie volgen.

 

Deze expeditie is een samenwerking tussen Kreuger in Kultuur, Papua Diving en Pulk Vision.


Onderzoek Broome

In maart 1942 zijn een negental vliegboten van de Koninklijke Marine en een drietal vliegtuigen van de Indische Luchtmacht en de Indische KLM bij een verrassingsaanval door Japanse jachtvliegtuigen op het Australische stadje Broome in brand geschoten en hebben tenminste 70 passagiers en bemanningsleden daarbij het leven verloren.

 

Kreuger in Kultuur is door de RCE gevraagd onderzoek te doen naar deze aanval en ondersteuning te bieden aan het Western Australia Museum in Perth bij een door dat museum te organiseren duikexpeditie in de zomer van 2019.


VVV Gooi - Vecht

Voor iTrovator en de VVV Gooi- Vecht verzorgde Kreuger in Kultuur een aantal projecten:

  • een belevenisroute aan boord van de schepen van de Veerdienst Amsterdam met audiotours en fietsroutes
  • een onderzoek naar de mogelijkheden van deelfietsen in de regio Gooi - Vecht
  • realisatie van een geïntegreerde toeristische routesite (fietsen, wandelen,   skeeleren, kanoën) voor het gebied

Connections NL 2016 - 2019 ea

In samenwerking met oa TNO en MFIB business game operators organiseerde Kreuger in Kultuur in 2016 - 2019 een tweedaags congres over de toepassing van serious war- en conflictgamen in Nederland voor onderwijs, bedrijfsleven en defensie.

Dit omvatte een programma van sprekers, workshops en discussie en een hands-on game dag in het TNO gamelab in Soesterberg.

Connections 2019 zal op 28 oktober 2019 plaatsvinden op het Complex Brasserskade in Delft


V6 project - burgerparticipatie met erfgoed

In samenwerking met Buro Menno Heling werkt Kreuger in Kultuur aan het innovatieve V6 project waarin we verspreid erfgoed in landelijk gebied verbinden met verhalen en communities. Met deze bottom-up aanpak vanuit de gemeenschap voor het erfgoed in "de eigen achtertuin" wekken we veel enthousiasme en steun voor behoud van dit erfgoed op. Nieuwsgierig of dit ook in uw omgeving en voor uw erfgoed kan werken? Neem contact met ons op.

Hier de website van V6 in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Scheenesluis Friesland

Foto: Udo Ockema (Wikipedia)
Foto: Udo Ockema (Wikipedia)

In samenwerking met Staatsbosbeheer en de recreatieondernemers Grote Veenpolder, verzorgt Kreuger in Kultuur het projectmanagement van de gebiedsaanpassing (landschapsinrichting, faciliteiten voor wandelaars & fietsers en informatievoorziening) rond de Scheenesluis in het natuurgebied de Rottige Meente.

Planning en fondsenwerving: 2018 - 2019. Uitvoering: 2019 - 2020.


Popup museum Katwijk van Oranje

Katwijk van Oranje is een eerbetoon aan de Soldaat van Oranje en de gelijknamige musical die al jaren op het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg speelt.

De maanden oktober en november 2018 staan in Katwijk helemaal in het teken van het optreden van de Soldaat van Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast evenementen in een grote tent op het strand, heeft de organisatie aan  Kreuger in Kultuur gevraagd een popup expositie in een winkelpand in het winkelhart van Katwijk te realiseren. Low budget is met bruiklenen van origineel oorlogsmateriaal, banners en aankleding met kaasdoek in twee weken tijd een popup expositie gerealiseerd.


Operatie Food Freedom

Operatie Food Freedom is een beweging om in de Provincie Utrecht meer voedsel uit de directe omgeving te betrekken (een korte keten) en daarvoor duurzaam verbouwd voedsel te gebruiken (gezond en circulair). Hierbij speelt het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een bijzondere rol door het beschermende karakter van deze oude verdedigingslinie, ooit gebouwd om ons land te verdedigen, nu als bewaker van voedselveiligheid, gezondheid en zelfvoorziening in deze regio.

 

Kreuger in Kultuur helpt de organisatie door de verbinding met het erfgoed te leggen, de Waterlinie in te zetten bij deze voedseltransitie en door burgerinitiatieven met betrekking tot lokaal voedsel te stimuleren en te faciliteren.