De afgelopen jaren heeft Kreuger in Kultuur een groot aantal projecten uitgevoerd. Een selectie hieruit:

Tarakan

Het eiland Tarakan, ten oosten van Borneo - Indonesië, is voor de Tweede Wereldoorlog gefortificeerd om de daar aanwezige olie-installaties te beschermen. In het voorjaar van 1942 is tijdens de Japanse invasie van het eiland hard gevochten door het Nederlands-Indisch leger. Aan het einde van de oorlog hebben de Australiërs het eiland aangevallen om de Japanners te verdrijven.

Het erfgoed van oorlog nog op het eiland te vinden, is in opdracht van het Ministerie van VWS geïnventariseerd en vastgelegd op Tarakan.nl

 

Kreuger in Kultuur heeft met filmer Fred Pelder, historicus Hans Bonke en interactive designer Derk Dumbar het project uitgevoerd en vorm gegeven.


Utrechtse Poort

Herbestemming - herinrichting Utrechtse Poort Naarden als VVV en Bezoekerscentrum Naarden.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de Rijksgebouwendienst.

 

Na de bouwkundige restauratie van de Poort heeft Kreuger in Kultuur met Dapper & Braaf vormgevers het VVV/Bezoekerscentrum ingericht. De organisatie is onderdeel van het Nederlands Vestingmuseum.


Interim management Kenniscentrum HWL

Op Fort bij Vechten (Bunnik) is het Nationaal Waterliniemuseum gebouwd. Onderdeel van het museum is het Kenniscentrum Waterlinies, een kennisinstituut waar zowel historische informatie over de Waterlinie en Stelling van Amsterdam als actuele informatie over gebruik, hergebruik, beheer, planologie, waterbeheer ed te vinden is.

 

Van 2015 - 2018 verzorgde Kreuger in Kultuur het interim management bij de ontwikkeling van het Kenniscentrum.


Onderzoek Broome

In maart 1942 zijn een negental vliegboten van de Koninklijke Marine en een drietal vliegtuigen van de Indische Luchtmacht en de Indische KLM bij een verrassingsaanval door Japanse jachtvliegtuigen op het Australische stadje Broome in brand geschoten en hebben tenminste 70 passagiers en bemanningsleden daarbij het leven verloren.

 

KreugerinKultuur is door de RCE gevraagd onderzoek te doen naar deze aanval en ondersteuning te bieden aan het Western Australia Museum in Perth bij een door dat museum te organiseren duikexpeditie in het voorjaar van 2019.


VVV Gooi - Vecht

Voor iTrovator en de VVV Gooi- Vecht verzorgde Kreuger in Kultuur een aantal projecten:

  • een belevenisroute aan boord van de schepen van de Veerdienst Amsterdam met audiotours en fietsroutes
  • een onderzoek naar de mogelijkheden van deelfietsen in de regio Gooi - Vecht
  • realisatie van een geïntegreerde toeristische routesite (fietsen, wandelen,   skeeleren, kanoën) voor het gebied

Connections NL 2016 - 2018 ea

In samenwerking met oa TNO en MFIB business wargame operators organiseerde Kreuger in Kultuur zowel in 2016 als in 2017 een tweedaags congres over de toepassing van wargamen in Nederland voor onderwijs, bedrijfsleven en defensie.

Dit omvatte een programma van sprekers, workshops en discussie op fort Altena en een hands-on game dag in het TNO gamelab in Soesterberg.

Connections 2018 heeft in september 2018 plaatsgevonden in Fort WKU bij Houten.


V6 project - burgerparticipatie met erfgoed

In samenwerking met Buro Menno Heling werkt Kreuger in Kultuur aan het innovatieve V6 project waarin we verspreid erfgoed in landelijk gebied verbinden met verhalen en communities. Met deze aanpak vanuit de gemeenschap voor het erfgoed in "de eigen achtertuin" wekken we veel enthousiasme en steun voor behoud van dit erfgoed op. Nieuwsgierig of dit ook in uw omgeving en voor uw erfgoed kan werken? Neem contact met ons op.

Hier de website van V6 in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Expositie Me 262 Museum Deelen

Voor Museum Deelen ontwikkelde Kreuger in Kultuur in samenwerking met PulkVison een tentoonstellingsplan voor het exposeren van de wrakdelen van een zeldzame Messerschmitt Me-262 straaljager in het museum.

Het toestel is door het museum geborgen en geconserveerd.


Nieuw Guinea expeditie 2019

Na een eerste expeditie naar Nieuw Guinea (Papua Province Rep. Indonesië) heeft Kreuger in Kultuur voor januari 2019 een tweede expeditie naar dit gebied in de planning. Doel is het bezoek van een drietal verlaten Japanse vliegvelden uit WOII om deze in kaart te brengen en mogelijk in te zetten voor lokaal historisch toerisme.

 

Deze expeditie is een samenwerking tussen Kreuger in Kultuur, Papua Diving en Pulk Vision. Meer informatie of deelnemen aan deze expeditie? Neem contact op.


Scheenesluis Friesland

Foto: Udo Ockema (Wikipedia)
Foto: Udo Ockema (Wikipedia)

In samenwerking met Staatsbosbeheer en de recreatieondernemers Grote Veenpolder, verzorgt KreugerinKultuur het projectmanagement van de gebiedsaanpassing (landschapsinrichting, faciliteiten voor wandelaars & fietsers en informatievoorziening) rond de Scheenesluis in het natuurgebied de Rottige Meente.

Planning en fondsenwerving: 2018 - 2019. Uitvoering: 2019 - 2020.


Popup museum Katwijk van Oranje

Katwijk van Oranje is een eerbetoon aan de Soldaat van Oranje en de gelijknamige musical die al jaren op het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg speelt.

De maanden oktober en november 2018 staan in Katwijk helemaal in het teken van het optreden van de Soldaat van Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast evenementen in een grote tent op het strand, heeft de organisatie aan

 

KreugerinKultuur gevraagd een popup expositie in een winkelpand in het winkelhart van Katwijk te realiseren. Low budget is met bruiklenen van origineel oorlogsmateriaal, banners en aankleding met kaasdoek in twee weken tijd een popup expositie gerealiseerd


Operatie Food Freedom

Operatie Food Freedom is een beweging om in de Provincie Utrecht meer voedsel uit de directe omgeving te betrekken (een korte keten) en daarvoor duurzaam verbouwd voedsel te gebruiken (gezond en circulair). Hierbij speelt het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een bijzondere rol door het beschermende karakter van deze oude verdedigingslinie, ooit gebouwd om ons land te verdedigen, nu als bewaker van voedselveiligheid, gezondheid en zelfvoorziening in deze regio.

 

KreugerinKultuur helpt de organisatie door de verbinding met het erfgoed te leggen, de Waterlinie in te zetten bij deze voedseltransitie en door burgerinitiatieven met betrekking tot lokaal voedsel te stimuleren en te faciliteren.