De afgelopen jaren heeft Kreuger in Kultuur een groot aantal projecten uitgevoerd. Een selectie hieruit:

Tarakan

Het eiland Tarakan, ten oosten van Borneo - Indonesië, is voor de Tweede Wereldoorlog gefortificeerd om de daar aanwezige olie-installaties te beschermen. In het voorjaar van 1942 is tijdens de Japanse invasie van het eiland hard gevochten door het Nederlands-Indisch leger. Aan het einde van de oorlog hebben de Australiërs het eiland aangevallen om de Japanners te verdrijven.

Het erfgoed van oorlog nog op het eiland te vinden, is in opdracht van het Ministerie van VWS geïnventariseerd en vastgelegd op Tarakan.nl

Kreuger in Kultuur heeft met filmer Fred Pelder, historicus Hans Bonke en interactive designer Derk Dumbar het project uitgevoerd en vorm gegeven.


Utrechtse Poort

Herbestemming - herinrichting Utrechtse Poort Naarden als VVV en Bezoekerscentrum Naarden.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de Rijksgebouwendienst.

Na de bouwkundige restauratie van de Poort heeft Kreuger in Kultuur met Dapper & Braaf vormgevers het VVV/Bezoekerscentrum ingericht. De organisatie is onderdeel van het Nederlands Vestingmuseum.


Interim management Kenniscentrum Waterlinie

Op Fort bij Vechten (Bunnik) is het Nationaal Waterliniemuseum gebouwd. Onderdeel van het museum is het Kenniscentrum Waterlinies, een kennisinstituut waar zowel historische informatie over de Waterlinie en Stelling van Amsterdam als actuele informatie over gebruik, hergebruik, beheer, planologie, waterbeheer ed te vinden is.

Kreuger in Kultuur doet de begeleiding van de ontwikkeling van het Kenniscentrum, planning, beheer en aansturing van de medewerkers.


Fortenland

Fortenland is een regionaal samenwerkingsverband van forten, vestingsteden en kastelen in de Gooi en Vechtstreek, opgezet door Ties Hilgers, Nanette Elfring en Bas Kreuger.

De bijzondere militaire geschiedenis van deze streek loopt van de Middeleeuwen en het Muiderslot via de 17e eeuw en de vesting Naarden naar de 19e eeuw met de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het fort aan het Pampus.

Fortenland en internationaal "Fortress Stretch"  is de merknaam waaronder deze geschiedenis van de streek in de markt is gezet.

 


VVV Gooi - Vecht

Voor iTrovator en de VVV Gooi- Vecht verzorgde Kreuger in Kultuur een aantal projecten:

  • een belevenisroute aan boord van de schepen van de Veerdienst Amsterdam met audiotours en fietsroutes
  • een onderzoek naar de mogelijkheden van deelfietsen in de regio Gooi - Vecht
  • realisatie van een geïntegreerde toeristische routesite (fietsen, wandelen,   skeeleren, kanoën) voor het gebied

Connections NL 2016 - 2017 ea

In samenwerking met oa TNO en MFIB business wargame operators organiseerde Kreuger in Kultuur zowel in 2016 als in 2017 een tweedaags congres over de toepassing van wargamen in Nederland voor onderwijs, bedrijfsleven en defensie.

Dit omvatte een programma van sprekers, workshops en discussie op fort Altena en een hands-on game dag in het TNO gamelab in Soesterberg.

Connections NL 2017 heeft in november plaatsgevonden in Fort 1881 in Hoek van Holland.


V6 project - verbindingsproject voor erfgoed in landelijk gebied

In samenwerking met Buro Menno Heling werkt Kreuger in Kultuur aan het innovatieve V6 project waarin we verspreid erfgoed in landelijk gebied verbinden met verhalen en communities. Met deze aanpak vanuit de gemeenschap voor het erfgoed in "de eigen achtertuin" wekken we veel enthousiasme en steun voor behoud van dit erfgoed op. Nieuwsgierig of dit ook in uw omgeving en voor uw erfgoed kan werken? Neem contact met ons op.

Hier de website van V6 in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Expositie Me 262 Museum Deelen

Voor Museum Deelen ontwikkelde Kreuger in Kultuur in samenwerking met PulkVison een tentoonstellingsplan voor het exposeren van de wrakdelen van een zeldzame Messerschmitt Me-262 straaljager in het museum.

Het toestel is door het museum geborgen en geconserveerd.


Nieuw Guinea expeditie 2018

Na een eerste expeditie naar Nieuw Guinea (Papua Province Rep. Indonesië) heeft Kreuger in Kultuur voor zomer 2018 een tweede expeditie naar dit gebied in de planning. Doel is het bezoek van een drietal verlaten Japanse vliegvelden uit WOII om deze in kaart te brengen en mogelijk in te zetten voor lokaal historisch toerisme.

 

Deze expeditie is een samenwerking tussen Kreuger in Kultuur, Papua Diving en Pulk Vision. Meer informatie of deelnemen aan deze expeditie? Neem contact op.