K - i - K Blog

V6 project van start

In 2016 hebben Menno Heling (ifthenisnow.eu) en ik een communaal erfgoedproject ontwikkeld, V6 genaamd. Hierin willen we groepen, organisaties, clubs en betrokken bewoners en belangstellende enthousiasmeren om met kleinschalige erfgoed objecten aan de slag te gaan. Dat klinkt nogal vaag, maar wil zeggen dat er in een landschap waar veel erfgoedelementen zijn (bijvoorbeeld een verdedigingslinie of historische waterwerkjes) die soms niet de aandacht krijgen die ze verdienen. De aandacht gaat naar de grote monumenten, plekken die je kan bezoeken en waar de grote verhalen aan hangen. Maar het zijn nu juist vaak die kleine elementjes die het weefsel van het erfgoedland maken en de grote objecten hun plaats geven. Veel mensen zijn zich niet of nauwelijks bewust van die gelaagdheid die hun woon- of werkgebied in zich bergt. In het V6 project willen we hen daarvan bewust maken door hen bij gebruik van dat erfgoed te betrekken. We konden beginnen in de Hollandse Waterlinie die in 2019 opgaat voor de status van UNESCO werelderfgoed. In dat linielandschap liggen vele forten. Grote stoere bouwwerken waar de afgelopen decennia veel geld, tijd en moeite in is gestoken om ze te herontwikkelen, nieuwe bestemmingen te geven en weer actief te maken. Iets wat veelal ook goed gelukt is. Maar het zo belangrijke linielandschap tussen die forten in, waar de werkelijke kracht van de Waterlinie zat in het onder water zetten van polders, heeft veel minder aandacht gekregen.

Wij nodigen nu in drie pilotgebieden bewoners, betrokkenen, bedrijven, clubs en verenigingen uit om met creatieve ideeen te komen om iets met onderdelen in dat linielandschap te gaan doen. Dat kan zijn het gebruiken van een kazemat (een betonnen bunker) als plek voor activiteiten, een oud sluisje als visstek, militaire grenspalen om langs te rennen en (naar we hopen) nog veel gekkere en creatievere ideeën! Met zo'n club mensen gaan we dan aan de slag om geld bijeen te brengen via crowdfunding, het verhaal van hun plan uit te dragen via het ifthenisnow.eu platform en het eventuele werk aan zo'n object te doen met eventueel crowdsourcing (welke aannemer wil wat gereedschap ter beschikking stellen?). Dan krijgen de objecten in het landschap een nieuwe gebruiker, voelt de omgeving zich mede-eigenaar van erfgoed en komt er meer leven in de historische linie.

 

In de gemeente Ronde Venen (met zes forten en vele sluisjes en waterwerken) zijn we als eerste van start gegaan. De twee andere pilotgebieden liggen in de gemeente Houten, bij het gebied Laagraven en op het eiland van Schalkwijk.


Reactie schrijven

Commentaren: 0