Interim & Concept

Op Fort bij Vechten (Bunnik) is in de periode 2013 - 2015 het Nationaal Waterliniemuseum gebouwd. Onderdeel van het museum is het Kenniscentrum Waterlinies, een kennisinstituut waar zowel historische informatie over de Waterlinie en Stelling van Amsterdam als actuele informatie over gebruik, hergebruik, beheer, planologie, waterbeheer ed te vinden is.

 

Van 2015 - 2018 verzorgde Kreuger in Kultuur het interim management bij de ontwikkeling van het Kenniscentrum.

Kreuger in Kultuur kan interim management verzorgen voor museale instellingen, van kortdurend tot langlopend. Langjarige ervaring in museale instellingen als conservator, hoofd collecties en directeur zorgen voor kennis en betrokken leiderschap van kleine en middelgrote organisaties.


 Conceptueel kan Kreuger in Kultuur u ondersteunen bij het uitwerken van een plan voor een gebied, gebouw, verhaal of regio. Waar zitten de kansen, de valkuilen, waar liggen de quick wins en hangt het fruit laag en hoe kunnen diverse elementen ineen grijpen om tot een succesvol concept voor erfgoed en toerisme te komen.

Voor een semi overheidsdienst werkt Kreuger in Kultuur samen met in een team met tentoonstellingsbouwer en ontwerper aan de realisatie van een bedrijfsmuseaal concept. Het opzetten van een museale structuur zal gepaard gaan met een compacte expositie van heden en verleden van de dienst.

Voor een opdrachtgever ontwikkelen we een innovatief museaal concept waarin beleving centraal staat - geheel anders dan de bekende experiences - gebaseerd op een robuust businessmodel.

 

Een combinatie van erfgoed, locatie en verhaal zal dit tot een bijzonder bezoek maken.